DESARROLLO SOCIAL
AGUILAR ORTIZ, JAZMÍN
AGUILERA SANHUEZA, MÓNICA
CID VENEGAS, ANGÉLICA
DÍAZ JORQUERA, RENÉ – PRESIDENTE
ESCALA CARRASCO, MACARENA
ESTIVALES ARRATIA, LORENA
LAVÍN ALIAGA, ÁLVARO
MALLEA ARAUS, RAMÓN
MARTÍNEZ DÍAZ, NOEMÍ
MIRANDA MUÑOZ, RUTH
NORAMBUENA CASTRO, CARLOS
PARDO PAREDES, CLAUDIO